Werkzaamheden

Familie- en Erfrecht

 • huwelijksvermogensrecht: het opstellen en wijzigen van huwelijks voorwaarden;
 • geregistreerd partnerschapsvoorwaarden;
 • samenlevingscontracten;
 • familierecht, waaronder onder andere: erkenning, adoptie, voogdij, ouderlijk gezag, huwelijk, echtscheiding;
 • bedrijfsopvolging;
 • erfrecht, schenkingen en testamenten;
 • vereffening en verdeling van nalatenschappen;
 • estate-planning;
 • onderbewindstelling van vermogen;
 • verdeling van vermogen bij scheiding;
 • mediation.