Werkzaamheden

Ondernemingsrecht

 • oprichting van naamloze en besloten vennootschappen, waaronder oprichting van de zgn ‘Flex-B.V.’;
 • oprichting van stichtingen en verenigingen;
 • oprichting van co√∂peraties;
 • oprichting van personenvennootschappen (c.v., vof en maatschap);
 • inrichting en wijziging van statuten;
 • inrichting van aandeelhoudersovereenkomsten en koopovereenkomsten;
 • fusies, overnames en activa/passiva transacties;
 • splitsingen;
 • corporate governance;
 • ontbindingsprocedures van rechtspersonen;
 • kapitaalverminderingsprocedures;
 • bedrijfsopvolging, mede onder de fiscaal gefacilieerde ‘Bedrijfs Opvolgings Regeling’;
 • levering en uitgifte van aandelen en effecten;
 • oprichting van stamrecht-B.V.’s, Vrijgestelde Beleggings Instellingen (VBI’s) en andere fiscale vehicles;
 • personeelsparticipaties;
 • en verpanding van aandelen.