Werkzaamheden

Vastgoedrecht

 • koop en levering van particulier en commercieel onroerend goed;
 • hypotheken;
 • splitsing appartementsrechten en wijziging splitsing appartementsrechten;
 • uitgifte erfpacht en wijziging erfpacht;
 • koop- en aannemingsovereenkomsten;
 • verkoop via openbare veiling;
 • projectontwikkeling;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • gemeenschappelijke eigendom;
 • economische eigendom;
 • vestiging erfdienstbaarheden;
 • vestiging kwalitatieve verplichtingen;
 • vestiging opstalrechten;
 • overdrachts- en omzetbelasting.